Idegennyelvi mérés 2018

Az alábbiakban nyilvánosságra hozzuk a 2017/2018.-tanév idegennyelvi mérésének 6. és 8. évfolyamra vonatkozó összesített eredményeit.  A tanulók és a szülők a tanulók számára kiosztott mérési azonosító alapján tudják az eredményt megtekinteni. Mérési eredmény Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok: – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) – A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) – A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet …

Tovább

Újabb nyertes pályázat iskolánknak

A Borsodbótai Körzeti Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése A Kazincbarcikai Tankerületi Központ sikerrel pályázott az iskola fejlesztésére az Európai Unió támogatásával. A fejlesztés elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív (nyitottságra ösztönző) köznevelés biztosítását és a tanulók hátránykompenzációját. A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A tanulók jobb körülmények között, modernebb eszközök segítségével tanulhatnak a jövőben. Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00443 A támogatás összege: 24.991.629 Ft