Idegennyelvi mérés 2018

Az alábbiakban nyilvánosságra hozzuk a 2017/2018.-tanév idegennyelvi mérésének 6. és 8. évfolyamra vonatkozó összesített eredményeit.  A tanulók és a szülők a tanulók számára kiosztott mérési azonosító alapján tudják az eredményt megtekinteni. Mérési eredmény Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok: – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) – A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) – A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet …

Tovább

Újabb nyertes pályázat iskolánknak

A Borsodbótai Körzeti Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése A Kazincbarcikai Tankerületi Központ sikerrel pályázott az iskola fejlesztésére az Európai Unió támogatásával. A fejlesztés elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív (nyitottságra ösztönző) köznevelés biztosítását és a tanulók hátránykompenzációját. A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A tanulók jobb körülmények között, modernebb eszközök segítségével tanulhatnak a jövőben. Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00443 A támogatás összege: 24.991.629 Ft

Idegennyelvi mérés eredménye

Az alábbiakban nyilvánosságra hozzuk a 2016/2017.-tanév idegennyelvi mérésének 6. és 8. évfolyamra vonatkozó eredményeit.  A tanulók és a szülők a tanulók számára kiosztott mérési azonosító alapján tudják az eredményt megtekinteni. 6. osztály 8. osztály Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok: – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) – A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) – A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI …

Tovább

Beiratkozás

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy iskolánkban a 2017/2018. tanévben 1. osztályba lépő tanköteles gyermekek beíratása az alábbi időpontokban történik: 2017. április 20. (csütörtök), 8:00 – 19:00 2017. április 21. (péntek), 8:00 – 19:00 A Borsodbótai Körzeti Általános Iskola beiskolázási körzete 2017 márciusától: Borsodbóta Uppony Sáta A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító a gyermek nevére kiállított lakcímkártya az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazoló óvodai szakvélemény nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Ausztriai vendégek

Danube International School Vienna 45 diákját és 5 pedagóguság láttuk vendégül, „nyomaikat” láthatjátok az új iskola külső falán, ahová díszítésként színes rajzokat festettek, és a régi iskola előtt tujákat ültettek. A gyerekek különböző foglalkozásokon vettek részt közösen a vendégekkel. Az elkészült művekkel tértek haza, és reméljük örökre emlékezni fognak ránk.

Becsöngettek

A szünidő véget ért, és kezdődik egy új tanév, egy újabb erőpróba. Fontos tudnivalók ilyenkor év elején, mikor lesznek a legközelebbi pihenésre szánt szünidei napok. 2015. szeptember 1-én, (kedd) az új tanév első tanítási napja. Őszi szünet: Az őszi szünet 2015. október 26-tól október 30-ig. A szünet utáni első tanítási nap november 2.(hétfő) Téli szünet: A téli szünet december 21-én kezdődik. Az első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő) Tavaszi szünet: A tavaszi szünetet 2016.március 24- 29. Az első tanítási nap 2016. március 30. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15.(szerda)

Márciusi – áprilisi eseményeink

Osztályprogramok Március elején a 8. osztályos tanulók, hetedikes tanulókkal kiegészülve Miskolcon voltak moziban. Nőnap alkalmából a tanulók köszöntötték a lány osztálytársaikat, tanáraikat és az iskola összes női dolgozóját. Április 15-én a 2. és 5. osztály múzeumpedagógiai foglalkozáson járt a putnoki Gömöri Múzeumban és a Holló Galériában. Nemzeti ünnep – Március 15. Március 15-én falusi megemlékezésre is sor került. „Együtt szaval a nemzet” elnevezésű program keretében közösen került sor a Nemzeti dal elszavalására. Márciusban Tavaszváró hangversenyen vett részt az Olvasóban az iskola 25 tanulója. Az ózdi zeneiskola tanárai és diákjai színvonalas koncertet tartottak, ahol iskolánk tehetsége, Horváth Martina is fellépett. Márciusban …

Tovább